İletişim

            Ortak olabilme şartları:

            Bir üreticinin ortak olabilmesi için;

            a- Medeni hakları kullanma yeterliliği sahibi olmak.

            b-Kooperatifin çalıştığı ürünler üzerinde Ticaret ve komisyon işi yapmamak, bu ürünler üzerinde çalışan bir şirketin yöneticisi olmamak, faizle para veya mal olarak kredi vermemek,

            c- Kooperatifin çalışma bölgesinde Kooperatifin iştigal konusuna giren ürünlerden birinin üreticisi olmak,

            d- Birliğin çalışma bölgesinde aynı amaçla kurulu başka bir tarım satış kooperatifine ortak olmamak.

            e- Bir ortağın üretimdeki kazançları müşterek olan aile fertlerinden olmamak  (ancak, müşterek ve iştirak halindeki mülkiyet ayrı ayrı ortak olmaya mani değildir),

            Ortaklık için başvuranların (b) bendinde öngörülen niteliklere sahip olduğunu vergi dairesinden sağlayacağı belge, (c) bendinde öngörülen niteliklere sahip olduğunu da mahalli Ziraat Odası, Ziraat Odası olmayan yerlerde ise il/ilçe Tarım Müdürlüklerinden alınacak üretici olduğu ve tahmini üretim miktarını gösterir belge, tapu senedi veya kira sözleşmesi ve benzeri belgeler ile kanıtlaması gerekir.